Zámky a hrady

Provádíme nebo zajišťujeme stavebně technické průzkumy, odborná posouzení, diagnostiku staveb a pasportizaci budov.

Památkové objekty

Pasportizace objektů, celková prohlídka objektu se zaměřením na vady a poruchy, zjištění jejich příčin a návrhy opatření.

O NÁS

Odborná posouzení, diagnostika a posportizace staveb.

SLUŽBY

Stavebně technické průzkumy, předběžné, podrobné, doplňkové.

REFERENCE

Od roku 1991 jsme provedli stavebně technické průzkumy u více než 2500 objektů.

O NÁS

Odborná posouzení, diagnostika a posportizace staveb.

Provedené průzkumy

 • Hotely
 • Zámky a hrady
 • Obchodní centra
 • Nemocnice a polikliniky
 • Sportovní zařízení a areály
 • Památkové a významné objekty

Průzkumy staveb s. r.o.

Provádíme nebo zajišťujeme stavebně technické průzkumy, odborná posouzení, diagnostiku staveb a pasportizaci budov. Předmětem našeho zájmu jsou veškeré stavební konstrukce objektů pozemního stavitelství, ale i menších staveb vodohospodářských a dopravních. Naše práce se uplatňuje především u změn staveb, tj. u rekonstrukcí, adaptací, nástaveb, přístaveb, půdních vestaveb a podobně, kdy při plánování stavebních úprav stávajícího objektu nejsou obvykle známy druhy a skladby konstrukcí, ani vlastnosti použitých materiálů.

SLUŽBY

Stavebně technické průzkumy, předběžné, podrobné, doplňkové.

Poskytované služby

Zjištěné skutečnosti dávají více či méně podrobný náhled na stávající stavební konstrukce a napomáhají k tomu, aby návrh úprav byl racionální a hospodárný. Výsledky správně provedeného průzkumu a posouzení snižují riziko překvapivých zjištění při realizaci stavby i riziko rozšíření stavebních prací a nárůstu nákladů. Naším cílem je nabídnout co nejlepší služby v nejkratším termínu tak, abychom byli schopni bez problémů uspokojit většinu našich zákazníků.


 1. Kompletní stavebně technické průzkumy – předběžné, podrobné, doplňkové.
 2. Zjištění způsobu založení objektů pomocí kopaných sond.
 3. Zjištění charakteristik materiálu stavebních konstrukcí pomocí nedestruktivních i destruktivních metod.
 4. Zjištění pevnosti betonu v tlaku, jeho objemové hmotnosti, dynamického modulu pružnosti, karbonatace.
 5. Zjištění výztuže a jejího krytí v ŽB konstrukcích pomocí destruktivních i nedestruktivních metod, tahové zkoušky oceli.
 6. Pomocí kopaných i vrtaných sond zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků.
 7. Prohlídky krovových konstrukcí, mykologický průzkum, zjištění rozsahu poškození, zbytkových průřezů, návrhy opatření.
 8. Prohlídky ocelových konstrukcí, kontrolu spojů, koroze ocelových prvků, zjištění třídy oceli.
 9. Pasportizace objektů, celková prohlídka objektu se zaměřením na vady a poruchy, zjištění jejich příčin a návrhy opatření.
 10. Prohlídky objektů před jejich zateplením.
 11. Prohlídky objektů bytového fondu s výpisem nutných oprav.
 12. Průzkumy vlhkosti zdiva, zjištění jeho zasolení, příčin zavlhání, návrhy nejvhodnějších metod sanace.
 13. Prohlídky a průzkumy objektů před jejich nákupem.
 14. Zjištění přítomnosti azbestu v materiálech použitých v objektu.
 15. Posouzení a sledování pohybu trhlin v objektu.
 16. Prohlídky a průzkumy továrních komínů.
 17. Průzkumy opěrných zdí.
 18. Průzkumy menších mostních konstrukcí.
 19. Průzkumy konstrukcí po požárech a záplavách.
 20. Jsme schopni zajistit – geologický a radonový průzkum, statické přepočty, zaměření objektů, stavebně historický průzkum.

REFERENCE

Od roku 1991 jsme provedli stavebně technické průzkumy u více než 2500 objektů.

Provedené průzkumy

KONTAKT

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Průzkumy staveb s.r.o.: společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69577.

IČO: 292 68 125
DIČ: CZ 292 68 125
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2300727980/2010
Fakturační adresa (sídlo firmy): Lísky 1000/44, 624 00 Brno-Komín, Česká Republika

Web: www.pruzkumystaveb.cz
E-mail: info(zavináč)pruzkumystaveb.cz

Telefony:

 • 603 841 162, jednatel firmy, Ing. Dušan Šponer
 • 732 710 730, vedoucí zakázek, Ing. Bronislav Šlapanský
 • 776 680 156, projektant, Ing. Lukáš Ravčuk
 • 776 181 136, projektant, Antonín Vebr